Forældrerådgivning, sensitive børn, intelligente børn, højtbegavede børn, screening

- alt hvad du sagde på mødet gav mig bare en form for ro indeni...

Forinden rådgivningen oplevede vi : Tanker og spørgsmål omkring vores dreng og hans mistrivsel. Usikkerhed omkring årsagen - udover udfordringer i konteksten han befinder sig i på skolen. En sensiti...

Forældrerådgivning, sensitive børn, intelligente børn, højtbegavede børn, screening

...fantastisk brugbar og befriende

Forinden rådgivningen oplevede jeg frustration i vores hverdag. Følelsen af misforståelser og lettere afmagt. Vores hverdag er nu forandret på den måde, at der er kommet mere ro på. Frustrationer e...