At forstå de sensitive og følsomme børn

Ca. hvert 5. barn udviser en særlig form for sensitivitet.

Børnene registrerer og bearbejder indtryk og detaljer dybere, længere og mere nuanceret. En hverdag med mange sanseindtryk og skiftende dagsordenen kan være en udfordring for disse børn.

For nogle børn kan der være perioder, hvor denne følsomhed kommer til udtryk i form af aggressioner, vredesudbrud, giver fysiske symptomer eller modsat – i udpræget indesluttethed.

Nogle sensitive børn udviser denne adfærd i dagplejen, institutionen, skolen eller SFO.

Andre igen “holder sammen” på sig selv dagen igennem, hvorefter forældrene ser et helt anderledes frustreret og ulykkeligt barn.

I institutionen eller skolen kan særligt sensitive børn under pres, udvise forskellige former for adfærd f.eks.:

 • at barnet har dårlig koncentrationsevne.
 • at barnet ofte indgår i konflikter.
 • at barnet er urolig – eller modsat – udpræget indesluttet.
 • at barnet ikke spiser eller kun spiser meget lidt og/eller undlader at gå på toilet dagen igennem.
 • at barnet bliver urolig, aggressiv eller ked af det i forbindelse med deltagelse i f.eks. fødselsdage, udflugter og lejrskole.
 • at barnet ikke bidrager mundtligt og synligt ikke bryder sig om at være genstand for alles opmærksomhed.

Børnene besidder samtidig gode evner til at danne sig overblik, er i stand til fordybelse, har sans for detaljer, kreativitet, empati og indlevelsesevne. Kompetencer som “blomstrer” når barnet trives.

Undervisningen sætte fokus på disse børns kompetencer. Der gives gode råd og tips til hvad der understøtter børnenes udvikling og læring.

Fordelen ved, at i som fagpersoner bestiller et fælles kursus:

 • Efter kurset har alle i personalegruppen samme vidensplatform.
 • I kan sammen drøfte, hvordan i implementerer jeres nye viden i dagligdage.
 • I kan bredt formidle jeres viden, til forældre og kolleger.
 • I kan udveksle erfaringer og coache hinanden internt.
 • Undervisningen planlægges ud fra jeres konkrete ønsker og behov.
 • I bestemmer hvor fokus skal ligge i undervisningen på kursusdagene.

Bestil workshop her

Gå til kontaktformular