Screening - hvad er det? - og hvad kan du bruge det til?

Går du med en mistanke om, at dine børn er højtbegavede?

Så lad Sensitive Care hjælpe dig. Høj begavelse er ikke altid åbenlys eller let at opdage, og derfor kan en screening være afgørende for at komme et skridt nærmere i at identificere disse børn og give dem den rette støtte og de rette udfordringer.

Kontakt mig og hør mere

Forældrerådgivning Face to Face eller via Teams

Hvornår bør man få screenet sit barn?

Mange forældre spørger sig selv, hvornår det er relevant at få deres barn screenet for høj intelligens. Der kan være forskellige tegn på, at ens barn måske er højtbegavet, og det er vigtigt at være opmærksom på disse, for at kunne give barnet den bedste støtte og mulighed for udvikling.

Nogle af de typiske tegn på høj begavelse kan være, at barnet er intens, sensitiv og perfektionistisk. Det kan også være, at barnet har en forestillingsevne, der ligger forud for dets alder, samtidig med at det følelsesmæssigt og socialt er alderssvarende eller måske mindre modent end jævnaldrende.

Stor empati, samvittighedsfølelse, stor retfærdighedssans og kreativitet er også typiske kendetegn på et højtbegavet barn. Andre kendetegn, der ofte viser sig ved højtbegavede børn, er:

  • Barnet har let ved at lære nyt stof
  • Barnet kan virke meget følsom og sensitiv
  • Barnet er meget selvkritisk - måske perfektionistisk
  • Barnet har meget god hukommelse
  • Stor retfærdighedssans
  • Godt ordforråd
  • Asynkron udvikling
  • Ekstremt nysgerrig og spørgende
  • Foretrækker voksne frem for andre børn
  • Ser detaljer i alt og spørger til dem

Det er vigtigt at huske, at disse tegn ikke nødvendigvis betyder, at ens barn er højtbegavet, men det kan være en god idé at overveje en screening, hvis man ser flere af disse træk hos sit barn. En screening kan danne grundlag for den rette forståelse, give den rette støtte og give passende udfordringer, så barnet kan trives og udfolde sit potentiale.

Hvordan foregår en screening hos Sensitive Care?

En screening foregår ved at vi med nysgerrighed stiller skarpt på dit barns adfærd, færdigheder, kompetencer og reaktionsmønster. Vi vil også udfylde et spørgeskema. Tilsammen danner det grundlag for en samlet vurdering af, om der er tegn på, at barnet er højtbegavet.

Det er dog vigtigt at huske, at screeningen ikke kan stå alene, og jeg anbefaler derfor altid, at screeningen indgår i et forløb, hvor du som forælder får ny viden, konkrete redskaber og vejledning i forhold til de udfordringer, du står overfor i forhold til dit barns trivsel og udvikling.

5% af en årgang

I de seneste år har der været øget fokus på den gruppe af børn, der betegnes som højtbegavede, hvilket udgør 5% af en årgang (IQ 125+). Det kan være en udfordring for både forældre, børnehave og skolen at håndtere denne gruppe af børn, da de kan have anderledes behov, som kræver en særlig forståelse.

Kontakt mig og få hjælp til at screenet dit barn

Har du spørgsmål til screening eller ønsker et samtaleforløb, inklusive screening af dit barn, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

Du kan ringe til mig på telefon 30 31 03 95 eller sende mig en mail på dorthe@sensitive-care.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig.