De seneste år er der kommet mere fokus på den gruppe af børn, man betegner som intelligente eller højt begavede børn. Begge betegnelser bruges om den samme gruppe af børn. Toppen af de intelligente børn svarer til 10% af alle børn. Ud fra en samtale vurderer jeg, om et barn har nogle af de udfordringer som intelligente børn oplever.
For både forældre og skolen kan der være udfordringer ved intelligente børn, som de ikke ved hvordan de bedst kan håndtere. Hvis man ved, hvordan man skal håndtere et intelligent barn, så er man med til at øge trivslen hos det intelligente barn.

Kendetegn for højt begavede børn og intelligente børn

Udover at måle et barns IQ, så er der en række kendetegn ved højt begavede børn, som viser sig hos barnet. Disse kendetegn kan allerede vise sig hos det lille barn og andre tegn viser sig tydeligere senere, når barnet når skolealderen, hvor der stilles større krav til barnets  sociale kompetencer og det skal være social eller skal lære nyt stof. Et intelligent barn viser ikke nødvendigvis alle kendetegn, og nogle kan være tydelige hos et barn og mindre tydelige hos et andet barn. Nogle af de kendetegn, der viser sig ved intelligente børn, er: 

  • Lette ved at lære nyt stof
  • Kan virke meget følsom og sensitiv
  • Er meget selvkritisk - måske perfektionistisk
  • Meget god hukommelse
  • Stor retfærdighedssans
  • Godt ordforråd
  • Asynkron udvikling
  • Ekstremt nysgerrig og spørgende
  • Foretrækker voksne frem for andre børn
  • Ser detaljer i alt og spørger til dem

Intelligente børns adfærd 

Adfærden hos intelligente børn skiller sig ofte ud i forhold til adfærden hos andre børn. Intelligente børn er ofte interesseret i meget komplekse emner, som liv, død, Gud samt fysiske og matematiske spørgsmål. De vil gerne opnå forståelse og kan virke som gammelkloge.
På den anden side så er intelligente børn oftest asynkront udviklede, hvilket betyder, at barnet er meget veludviklet på nogle områder, mens de på andre er gennemsnitlige eller måske endda bagud. Denne skæve udvikling kan være svære for omgivelserne at forstå, men det er vigtigt for barnet at blive mødt i øjenhøjde på alle områder. 

Mistrivsel hos intelligente børn

Intelligente og højt begavede børn oplever ofte mistrivsel, hvis der ikke bliver taget det rette hensyn til dem. Mange intelligente børn bliver udfordret af at deres personlige og sociale kompetencer ikke er udviklet i samme grad som jævnaldrende børn. I skolen mistrives intelligente børn også ofte - især hvis de ikke bliver fagligt udfordret. For eksempel hvis børn ikke bliver udfordret nok på deres faglighed, så kan de risikere at underpræstere i skolen. Mistrivsel hos intelligente børn viser sig ofte ved at de bliver urolige, rastløse og ukoncentrerede, samtidig med at deres motivation i skolen falder. Alt dette sker fordi barnet ikke bliver fagligt udfordret, så verden og dagligdagen forbliver spændende og giver mening for dem. 

Højt begavede børn i skolen

Det er vigtigt for højt begavede børn, der er startet i skole, at de bliver opdaget så hurtigt som muligt. Hvis de ikke bliver opdaget, kan deres adfærd ændre sig betydelig. Højt begavede børn kan få de samme opgaver som de andre børn i klassen, men på et højere niveau, så barnet bliver udfordret lige til grænsen af, hvad de kan forstå. 
Det kan være en god ide at lade de højt begavede børn få relation til andre højt begavede børn på tværs af klasserne på deres skole. Det er med til at få dem til at forstå, at de ikke er alene. Tiden med andre højt begavede børn kan bruges som ‘nørde-tid’ og til faglig fordybelse.

Højt begavede børn i familien

Det er vigtigt, at forældre til højt begavede børn forstår at italesætte emnet med deres barn. Børnene ved godt, at de er anderledes og ved at italesætte det, kan det være med til, at de ikke føler sig forkerte. 
Højt begavede børn har brug for mere voksenkontakt end mange andre børn. Derfor er det også vigtigt, at forældre til højt begavede børn lærer at reflektere sammen med deres barn. En god kontakt med de voksne er vigtig. Børnene kan have et stort behov for at italesætte tanker og oplevelser. De er stærkt afhængige af gode relationer til lærer og pædagoger i forhold til, at tage imod læring. Det er derfor bare en myte, at højt begavede børn gerne vil klare sig selv. 
Ligesom det er godt for højt begavede børn at mødes med ligesindede kan det også være godt for forældrene at mødes med andre forældre til højt begavede børn og have nogle at sparre med, om eksempelvis opdragelse. 

Har du brug for hjælp til at forstå dit barn?

Er du i tvivl om dit barns intelligens giver ham/hende problemer med mistrivsel eller har du brug for at vide mere om, hvordan du bedre kan forstå og hjælpe dit barn, så lad mig hjælpe dig. Jeg har mange års erfaring i arbejdet med at hjælpe forældre, børn og unge. Jeg hjælper dig til at forstå dit intelligente barns reaktioner, giver dig redskaber til at forebygge og minimerer konflikter og værktøjer, så du kan styrke dit intelligente barns selvværd, læring, udvikling og trivsel.