Skolevægring - hvad er det, og hvad skyldes det?

Skolevægring er et komplekst fænomen, der kan ramme børn og unge i skolealderen. Det kan defineres som en vedvarende modvilje imod at gå i skole. Barnet vil føle og sige, at det ikke kan gå i skole. Årsagen kan ligge i en stigende følelse af at være presset, barnet kan lide af angst, være deprimeret, stresset eller have en belastningsreaktion. der kan være tale om  mobning eller barnet føler sig udenfor eller forkert i forhold til kammeraternes måde at agerer og håndterer skoledagen på. 

Kontakt mig og gør mere

Jeg holder til i Brørup, men holder dagligt møder på Teams, hvor jeg rådgiver forældre. 

Forældrerådgivning Face to Face eller via Teams

Hvad er tegnene på skolevægring?

Et af de første tegn på skolevægring er, når barnet begynder at udvise modvilje mod at gå i skole. Det kan klage over fysiske symptomer som hovedpine, mavepine eller insistere på, at det er for sygt til at gå i skole. 

I skolen, kan barnet virke fraværende eller ikke engageret i undervisningen, men ofte ses der ingen tegn i skolen på den manglende trivsel. 

Jeg bliver ofte kontaktet af forældre, der bemærker, at deres barn er frustreret, ked af det og måske får barnet voldsomme nedsmeltninger.

I skolen kan barnet føle sig overvældet af støj, konflikter eller gentagne personaleskift. Måske keder det sig. Mange gentagelser, for meget ventetid og /eller, hvis undervisningen ikke rammer barnets intellektuelle niveau, kan dtte også udløse at barnet frustreres. Ofte ser jeg at barnet er udfordret i det sociale samvær med kammerater, som de måske ikke har interesse-fællesskab med eller ikke føler sig jævnbyrdige med.

Man kan stille det op på den måde, at et barn, som pjækker fra skolen, vil sige “Jeg gider ikke tage i skole”, mens et barn der lider af skolevægring vil sige “Jeg kan ikke tage i skole”.

Hvad skyldes skolevægring?

Årsagerne til skolevægring kan være mange, og det er vigtigt at forsøge at identificere dem. Som nævnt kan det skyldes stress, bekymringstanker, angst eller belastningsreaktioner, at barnet føler sig forkert eller anderledes, men der kan også være andre faktorer på spil. 

For eksempel kan det skyldes problemer med mobning eller udfordringer med skolens undervisningsmetoder. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad der ligger til grund for skolevægringen, så der kan sættes ind med den rette hjælp.

Følgende faktorer kan være med til at barnet udvikler skolevægring:

  • At barnet misforståes. 
  • Vedvarende højt støjniveau i klasserne.
  • Manglende mulighed for at trække sig og tage pauser, når man har behov for det.
  • Begrænsede ressourcer og støtte til et barn med anderledes behov, hvilket kan føre til frustration og mistrivsel.

Disse faktorer kan gøre det svært for børnene at deltage i skolen og have en positiv oplevelse af skolegangen. Det kan bidrage til, at barnet udvikler skoleværing. 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Når jeg bliver kontaktet af forældre der har brug for hjælp, er det ofte fordi deres barn føler sig presset og frustreret eller måske føler at de er “forkerte” eller “anderledes”. Det kan føle sig misforstået. Dette kan føre til at der opstår skoleværing.

Hos Sensitive Care kan jeg give dig hjælp til selvhjælp. Jeg kan give dig viden så du som forældre kan forstå dit barns reaktioner. Give dig redskaber, så du kan støtte dit barns videre skolegang. Du får redskaber som du evt. også kan videregive til dit barns skole.

Kontakt mig og få redskaber til at håndtere skolevægring

Hvad end du har af spørgsmål vedrørende skolevægring, ønsker du at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

Du kan ringe til mig på telefon 30 31 03 95 eller sende mig en mail på dorthe@sensitive-care.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig.