Det særligt sensitive barn

15-20 % af alle børn er født særligt sensitive.

De er født med et mere fint stemt nervesystem og er særligt følsomme overfor f. eks. lys, lyde, dufte, indre fornemmelser og stemninger omkring dem. Særligt sensitive børn har derfor behov for plads til ro, fordybelse og nærvær.

Det særligt sensitive barn

Børnene besidder oftest gode evner til at danne sig overblik, er i stand til fordybelse, har sans for detaljer, kreativitet, empati og indlevelsesevne. Tidligere blev disse børn omtalt som lidt stille, tilbagetrukne, sarte – eller overfølsomme. Hvis børnene overstimuleres, kan de reagerer meget forskelligt. Nogle bliver indesluttede, andre bliver udadreagerende og for nogle børns vedkommende kan overstimulering resulterer i eksplosiv adfærd. Det ses desuden også , at en del af de sensitive børn er børn med særlige forudsætninger.

I dag viser den psykologiske forskning, at dette naturlige og normale personlighedstræk er medfødt.

For at de særligt sensitive børn skal trives, er det vigtigt, at de voksne, der er tæt omkring dem, er opmærksomme på deres signaler på overstimulering. Jeg tilbyder foredrag, der sætter fokus på disse børn.