…5-årig søn med tendens til at straffe sig selv, når han blev irettesat/korrigeret.

Dejligt at vi har fået samme info, fælles front giver mere ro blandt os som forældre – og dermed også hos vores søn.
Mærker mere ro og mindre frustration hos os selv, rummer ham bedre – og anerkender mere, hvilket ofte får hans frustrationer til at lægge sig.

Vi har fået større forståelse for hans måde at tænke på og dermed også mere tålmodighed og overskud.
Samarbejdet med Dorthe: Dejligt, rolig, nærværende, på bølgelængde. Meget lydhør. Griber de konkrete situationer og omsætter til håndgribelig praksis.

– Lene Jensen

“Det har givet mig overskud og ressourcer at trække på…”

“Jeg stod overfor nogle udfordringer vedr. mine to sønner. Den ældste(8) var voldsomt udadreagerende til tider, og den yngste(6) døjer med angst.

Jeg fik nogle værktøjer til at tackle både den udadreagerende adfærd, samt angsten, som gjorde at jeg stod bedre rustet til at hjælpe og støtte drengene i hverdagen.
Den ældste har minimalt af raseri udbrud p.t. og den yngste er rigtig godt på vej til at tackle sin angst.
Efterhånden som der er blevet taget fat i udfordringerne, er der også blevet ryddet op i en masse tanker.

Samtalerne og øvelserne har hjulpet mig utroligt meget.

Er utroligt glad for at have været igennem forløbet. Det har givet mig overskud og ressourcer at trække på. tak! :-)”

– Mor til 2 drenge

Fik genvundet balancen

“Vi havde problemer med at forstå vores 4 årige datters reaktioner og mønstre”.

Den største forandring efter rådgivnings-forløbet hos Dorthe:

“Jeg er blevet opmærksom på nogle personlighedstræk ved min datter som skal takles anderledes end jeg hidtil gjorde. Det betyder at vi alle har en mere rolig hverdag og vores relation er genfundet. Der er større forståelse og accept fra vores side”.

– Mor til en 4 årig pige.

Vores søn havde udfordringer med skolen…

…og vi havde svært ved at guide ham

Vi har fået:
Værktøjer til at tro på processen og skabe mere ro omkring vores søn.
Indsigt i særlige sensitive.

Kan kun anbefale et forløb ved Dorthe.

– Louise Brandt

Anbefaling

Jeg har altid skilt mig ud fra mængden, og det blev svært, da jeg fik børn, for de skulle have det bedste, og hvis jeg gjorde det anderledes end flertallet, hvordan kunne det så være det bedste?
Det spørgsmål og mange andre har Dorthe hjulpetmig med at få styr på.
Hun fik mig til at forstå de dybere aspekter og hvile i de nye følelser og opnå integritet.
Ja, Dorthe fik mig til at stråle i mit forældreskab og viste mig vejen til den for mig rette forståelse og accept af mine børn, det sensitive personlighedstræk og ikke mindst mig selv.
Dorthe er jordnær, ærlig og lyttende. Hun kommer med brugbare løsningsforslag og konkrete værktøjer.
Dorthe har stor faglig viden, praktisk erfaring og dyb indsigt, som hun på bedste vis bruger i sine bestræbelser på at hjælpe andre.
Lige fra første besøg oplevede jeg en tryg og tillidsfuld relation, hvor jeg ukompliceret kunne tale frit.
Hvad det end handler om, kan jeg varmt anbefale Dorthe, da hun for  mig og min familie har gjort en stor forskel.

– Gitte Catt Christiansen

Vi fik belønning med det samme

“Jeg fik Dorthe anbefalet af vores SFO. Dengang var vores dreng angst, ked af det, og hans selvværd var helt i bund. Jeg havde først en kort samtale med Dorthe pr. telefon, og kunne straks mærke at hun kunne byde ind med noget, jeg ikke før havde mødt fra hverken børnehave, SFO eller skolen. En varm og saglig forståelse af hvad det vil sige at være forældre når det hele går i hårdknude, og ingen vil/kan forstå dit barns behov. Allerede ved vores første besøg, fik vi hjælpemidler med hjem, små ting vi kunne øve os på med vores søn. Vi fik belønning med det samme. Færre skænderier, mere energi, og en dreng der langsomt åbnede op for os.  Med Dorthes hjælp har vi vendt bøtten. Det er i dag os der sætter dagordenen for vores dreng, ikke omverdenen, og det kommer den aldrig til igen.”

– Marianne Tollak