Forældrerådgivning, sensitive børn, intelligente børn, højtbegavede børn, screening

Forinden rådgivningen oplevede jeg frustration i vores hverdag. Følelsen af misforståelser og lettere afmagt.

Vores hverdag er nu forandret på den måde, at der er kommet mere ro på. Frustrationer er aftaget, og der er mere forståelse og mestring af situationer.

Den største forskel har været, at få sat ord og begreber på adfærd. At få forståelse og værktøjer til at kunne gøre tingene anderledes.

Rådgivningen har været fantastisk brugbar og befriende.

Dorthe har en dejlig ro og rummelighed der indbyder til fortrolighed.

Pernille Kjeldahl

Forældrerådgivning, sensitive børn, intelligente børn, højtbegavede børn, screening

Forinden rådgivningen oplevede min mand og jeg, at vi manglede redskaber og en forståelse for, hvorfor vores søn reagerede som han gjorde.
Trak sig ind på værelset.

Vores hverdag er nu forandret på den måde, at vi ved, hvorfor vores søn reagerer på den måde han gør, når han ikke kan rumme mere og vi kan få italesat hans reaktion. Ikke fordi han har en voldsom reaktion, men han trækker sig ind på værelset.
Nu giver han selv udtryk for, når han ikke kan rumme mere og hverdagen glider fint.

Vores hverdag er nu forandret på den måde, at vi ved, hvorfor vores søn reagerer på den måde han gør, når han ikke kan rumme mere og vi kan få italesat hans reaktion. Ikke fordi han har en voldsom reaktion, men han trækker sig ind på værelset.
Nu giver han selv udtryk for, når han ikke kan rumme mere og hverdagen glider fint.

Den største forskel har været, at vi har fået en forståelse for, hvad der ”sker" med ham og vi har fået nogle redskaber herfor, som både ham og vi som forældre bruger.

Rådgivningen har været meget brugbar.

Forældrerådgivning, sensitive børn, intelligente børn, højtbegavede børn, screening

Dejligt at vi har fået samme info, fælles front giver mere ro blandt os som forældre – og dermed også hos vores søn.
Mærker mere ro og mindre frustration hos os selv, rummer ham bedre – og anerkender mere, hvilket ofte får hans frustrationer til at lægge sig.

Vi har fået større forståelse for hans måde at tænke på og dermed også mere tålmodighed og overskud.
Samarbejdet med Dorthe: Dejligt, rolig, nærværende, på bølgelængde. Meget lydhør. Griber de konkrete situationer og omsætter til håndgribelig praksis.

– Lene Jensen

Forældrerådgivning, sensitive børn, intelligente børn, højtbegavede børn, screening

“Jeg stod overfor nogle udfordringer vedr. mine to sønner. Den ældste(8) var voldsomt udadreagerende til tider, og den yngste(6) døjer med angst.

Jeg fik nogle værktøjer til at tackle både den udadreagerende adfærd, samt angsten, som gjorde at jeg stod bedre rustet til at hjælpe og støtte drengene i hverdagen.
Den ældste har minimalt af raseri udbrud p.t. og den yngste er rigtig godt på vej til at tackle sin angst.
Efterhånden som der er blevet taget fat i udfordringerne, er der også blevet ryddet op i en masse tanker.

Samtalerne og øvelserne har hjulpet mig utroligt meget.

Er utroligt glad for at have været igennem forløbet. Det har givet mig overskud og ressourcer at trække på. tak! :-)”

– Mor til 2 drenge

Forældrerådgivning, sensitive børn, intelligente børn, højtbegavede børn, screening

“Vi havde problemer med at forstå vores 4 årige datters reaktioner og mønstre”.

Den største forandring efter rådgivnings-forløbet hos Dorthe:

“Jeg er blevet opmærksom på nogle personlighedstræk ved min datter som skal takles anderledes end jeg hidtil gjorde. Det betyder at vi alle har en mere rolig hverdag og vores relation er genfundet. Der er større forståelse og accept fra vores side”.

– Mor til en 4 årig pige.

Forældrerådgivning, sensitive børn, intelligente børn, højtbegavede børn, screening

…og vi havde svært ved at guide ham

Vi har fået:
Værktøjer til at tro på processen og skabe mere ro omkring vores søn.
Indsigt i særlige sensitive.

Kan kun anbefale et forløb ved Dorthe.

– Louise Brandt