Folkeskoleforligskredsen har den 29. oktober indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.
I aftalen indgår også en aftale om screening og indsatser målrettet højtbegavede børn. 

Læs mere her under punk 1.5.