Forinden rådgivningen oplevede vi : Tanker og spørgsmål omkring vores dreng og hans mistrivsel.
Usikkerhed omkring årsagen - udover udfordringer i konteksten han befinder sig i på skolen.
En sensitiv dreng som reagerede på larm, uro, støj, verbale forulempelser og børn der sparker / spænde ben uden forudgående årsag.

Vores hverdag er nu forandret på den måde: At vi nu er blevet bevidste om der er indikationer på begavelsen og ikke kun sensitiviteten og det forklarer bare så meget hans måde at være i verden på. Det giver pludselig mere mening med hans fornuft, ordentlighed, regelrethed og oprigtige ønske om ro i klassen.
Vi kan nu gå videre af den vej og selv søge mere viden.

Den største forskel har været: At vi har fået indblik i en årsag vi slet ikke selv havde set kunne være i spil. At de råd vi fik omkring ham var konkrete så vi allerede nu kan gøre noget selv. At vi fik viden om specifikke anbefalede bøger at læse.

Indsigten og alt hvad du sagde på mødet gav mig bare en form for ro indeni - pludselig kunne jeg genkende vores dreng i beskrivelse du gav - og han er ikke den eneste der har det på den måde. Så selvom det ikke ændrer på hvordan han har det i skolen lige nu så er han helt unik og okay som han er. Og så kan vi handle herfra og få skabt eller fundet den rette ramme.

Rådgivningen har været: Virkelig god…. og givet os indsigt på en let forståelige måde.