Har du et barn der:

  • er intens/sensitiv, perfektionistisk?
  • har en forestillingsevne forud for dets alder og samtidig og samtidig er følelsesmæssigt og social alderssvarende eller måske mindre modent end jævnaldrende?
  • udviser stor empati?
  • har samvittighedsfølelse?
  • har stor retfærdighedssans?
  • er kreativ?

Måske er dit barn er højtbegavet? Du har nu mulighed for at få min min hjælp til at få dit barn screenet. En screening kan vise om der er tydelige tegn på, at dit barn kan være højtbegavet. 

Screeningen forgår ved en samtale med dig som forælder og tager ca. en halv time.  

En screening kan ikke stå alene og jeg anbefaler at screeningen indgår i et forløb, hvor du får ny viden, konkrete redskaber og min vejledning i forhold til de udfordringer du står med, som forælder. 

De seneste år er der kommet mere fokus på den gruppe af børn, man betegner som velbegavede(15 % af en årgang) eller højtbegavede børn( 5 % af en årgang).

For både forældre og skolen kan der være udfordringer ved højtbegavede børn, som de ikke ved hvordan de bedst kan håndtere. Hvis man ved, hvordan man skal håndtere et intelligent barn, så er man med til at øge trivslen hos barnet.