“Jeg stod overfor nogle udfordringer vedr. mine to sønner. Den ældste(8) var voldsomt udadreagerende til tider, og den yngste(6) døjer med angst.

Jeg fik nogle værktøjer til at tackle både den udadreagerende adfærd, samt angsten, som gjorde at jeg stod bedre rustet til at hjælpe og støtte drengene i hverdagen.
Den ældste har minimalt af raseri udbrud p.t. og den yngste er rigtig godt på vej til at tackle sin angst.
Efterhånden som der er blevet taget fat i udfordringerne, er der også blevet ryddet op i en masse tanker.

Samtalerne og øvelserne har hjulpet mig utroligt meget.

Er utroligt glad for at have været igennem forløbet. Det har givet mig overskud og ressourcer at trække på. tak! :-)”

– Mor til 2 drenge